Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Augustin se ridică la 1.860 de locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 1.490 de locuitori.

Nu există o etnie majoritară, locuitorii fiind romi (49,19%), români (40,86%) și maghiari (2,04%). Pentru 7,9% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.

Din punct de vedere confesional, nu există o religie majoritară, locuitorii fiind ortodocși (49,14%), penticostali (31,51%) și creștini după evanghelie (6,56%). Pentru 8,6% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

în comuna Augustin, numărul total al locuitorilor a început să crească constant din anul 2011, până în anul 2014, când diferența procentuală a înregistrat o valoare de 26,32%. În comună există un oarecare echilibru între persoanele de gen masculin și de gen feminin.

În comuna Augustin, plecările nu sunt foarte numeroase, cea mai mare valoare înregistrându-se în anul 2011 (13 persoane). Rata plecărilor a oscilat pe parcursul anilor 2011 – 2013, dar nu a depăși mai mult de 15 persoane. Se consideră că cei mai motivați să plece sunt tinerii (la studii) sau persoanele adulte (căutând loc de muncă).

Nici stabilirile  în comuna Augustin nu au fost numeroase în perioada 2010 – 2013. Cea mai mare valoare a persoanelor stabilite este de 8 persoane, atinsă în anul 2013. În rest pe parcursul anilor, valoare a fost înregistrată sub 5 persoane.

În comuna Augustin, cel mai mare număr al născuților vii, a fost atins în anul 2012. Numărul acestora a crescut constant din anul 2010 până în anul 2012. Grupa de vârstă 0-4 ani, în comna Augustin înregistrează cele mai mari valori, comparată la celelalte grupe de vârstă. După cum se prezintă și în grafic, natalitatea continuă să crească în comună, ceea ce este un avantaj pentru dezvoltarea populației. Diferența născuților vii în anul 2012 este cu 15,38% mai mare față de cea din anul 2010.

În comuna Augustin, cel mai mare număr al deceselor, a fost atins în anul 2012. Numărul acestora a crescut constant din anul 2010 până în anul 2012. Grupele de vârstă de peste 64 ani, în comna Augustin, înregistrează cele mai mici valori, comparate la celelalte grupe de vârstă. După cum se prezintă și în grafic, mortalitatea continuă să crească în comună, ceea ce va duce la întinerirea populației. Diferența deceselor în anul 2012 este aproape de două ori mai mare față de cea din anul 2010.

În comna Augustin sporul natural a oscilat în perioada 2010-2013. După cum se poate observa și în tabelul 8. Cea mai mare valoare a fost atinsă în anul 2011 (47 persoane) și cea mai mică valoare, în anul 2013 (30 persoane). Sporul natural în comună, a înregistrat o scădere în anul 2013, cu 33,33% mai puțin față de anul 2010.

în cumna Augustin, numărul căsătoriilor a avut un trend oscilant pe parcursul anilor 2010 – 2013. Cele mai multe evenimente au fost înregistrate în anul 2013, după cum sea poate observa și în graficul 25. În anul 2012 au fost înregistrate cele mai puține evenimente. În anul 2013, numărul căsătoriilor a crescut de aproximativ două ori mai mult față de numărul casatoriilor din anul 2010. Raportat la numărul total al populației comunei, aceste valori sunt normale, ținând cont că reprezentanții grupelor de vârstă potrivite pentru a se căsători, este puțin sub 300 de persoane.

În cumna Augustin, numărul divorțurilor a avut un trend progresiv pe parcursul anilor 2010 – 2012. Cele mai multe evenimente fiind înregistrate în anul 2012, după cum sea poate observa și în graficul 26. În anul 2010 au fost înregistrate cele mai puține evenimente. În anul 2012, numărul divorțurilor a crescut de trei ori mai mult față de numărul casatoriilor din anul 2010.  Aceste valori nu sunt semnificativ de mari, ținând cont că nici populația comunei nu este una foarte mare.