BULETIN INFORMATIV

publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces lainformaţiile de interes public

Asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere prin intermediul Compartimentului Registratură., telefon 0246-246042, la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la adresa Primăriei comunei Augustin, str. Principala nr.133, județul Brașov, http://www.primariaaugustin.ro

 

Conform Art.5, alin.(1) şi(2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde următoarele informatii de interes public:

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice, programul de functionare

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice:

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet:

e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

f) programele si strategiile proprii;

g) lista cuprinzand documentele de interes public;

h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

a) ACTELE NORMATIVE – care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Augustin

– OUG 57/2019 – Codul Administrativ

– Legea nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica

– Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public

– Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile ulterioare

– HCL privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Augustin

b) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUTII, PROGRAMUL DE FUNCTIONARE, PROGRAMUL DE AUDIENTE

Structura organizatorică si atribuţiile aparatului de specialitate al Primarului –disponibile pe pagina instituţiei

Programul de functionare:

Luni - Vineri între orele: 08.00 – 16.00

Procedura de obţinere a informaţiilor de interes public este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Informaţii publice

Program de audiente:

Numele si prenumele

Functia

Zile de audiente

Ore de audiente

Porumb Sebastian Nicolae

Primar

Luni

09:00 – 11:00

 

Viceprimar

Miercuri

09:00 – 11:00

Taus Elena Valentina

Secretar General Comuna

Vineri

09:00 – 11:00

 

NOTA:

 

Înscrierile în audiența se vor face in fiecare zi, intre orele 08:30 - 10:00, astfel:

- telefonic, la nr. 0268-284 984;

- personal;

- prin cerere scrisa depusa la Registratura .

c) NUMELE SI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PRIMARIEI

Conducerea Primariei comunei Augustin:

Primar: Porumb Sebastian Nicolae

Viceprimar: -

Secretar Genaral Comuna: Taus Elena Valentina

d) COORDONATE DE CONTACT

Denumire: Primaria Comunei Augustin

Sediul: localitatea Augustin, Str. Lungă, nr. 238

Telefon/Fax:  0268-284 984/0268-284 984

Secretar General Comuna Telefon:  0268-284 984

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Site: http://www.primariaaugustin.ro

e) SURSELE FINANCIARE, BUGETUL SI BILANTUL CONTABIL

Bugetul propriu al comunei Augustin şi situaţiile financiare centralizate ale comunei trimestriale şi anuale sunt publicate pe site-ul instituţiei

Referitor la sursele financiare ale comunei Augustin atât ca previziune cât şi încasările efective sunt detaliate pe categorii de surse, în bugetele componente ale bugetului propriu al comunei Augustin şi în Conturile de execuţie a bugetului din Situaţiile financiare centralizate, publicate pe site-ul Primăriei comunei Augustin.

f) PROGRAME SI STRATEGII PROPRII :

– se pot consulta la sediul institutiei şi pe site la rubrica investitii

g) LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

i) MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI PUBLICE ÎN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea 544/2001 şi ale art. 36 din HG nr.123/2002, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 544/2001