• Comuna Augustin reprezintă o cale de acces pentru anumite atracții culturale din afara localității.
  • Comuna beneficiază de o bibliotecă.
  • Volumul de cărți din bilbioteca localității cât și volumul cititorilor a crescut în perioada 2010 – 2013 la nivelul comunei
  • Locuitorii se unesc anual la festivitatea numită “Zilele Comunei Augustin” și promovează dansuri și produse specifice
  • La nivelul comunei Augustin, există o mânăstire, o biserică și două case de rugăciune unde locuitorii pot să desfășoare activități

Existența activităților economice tradiționale specifice zonei.

  • Comuna Augustin nu are o notorietate mare din punct de vedere al atracțiilor culturale.
  • Monumentele din comuna Augustin sunt relativ puține.

Cultura populației nu este îndeajuns de promovată.