Suprafața totală a terenului agricol din comuna Augustin, este de 286 hectare.

Terenurile ocupate de pășune au o suprafață de 234,2 hectare, cele ocupate de fâneață au o suprafață de 187 hectare, iar terenurile acoperite de pădure, au o suprafață de 463,65 hectare.

În comuna Augustin, activitățile agricole, nu au un potențial mare de dezvoltare, datorită ariei, relativ mică, a terenurilor agricole, care nu sunt suficiente pentru a produce cantități mari de legume sau cereale. Desigur, potențialul agricol existent trebuie exploatat și valorificat în cel mai eficient mod posibil pentru a oferi un impuls situației economice actuale. Plantațiile specifice comunei Augustin sunt grâul, porumbul și cartofii (în special).

Efectivele de animale specifice comunei sunt bovinele, ovine/caprine, păsări, cabaline și porcine. În comună, se mai practică vânătoare și pescuitul.

În comuna Augustin nu există industrie. Poziționarea acesteia la periferia județului și lipsa investitorilor, nu a făcut posibilă dezvoltarea unei industrii grele, cele mai apropiate activități de realizare a produselor, sunt cele legate de produsele tradiționale.

În comună, există un număr mic de IMM-uri și de PFA-uri, iar una dintre cele mai importante persoane juridice care poate stimula mediul economic din localitate este Asociația Arenda (care se ocupă cu activități agricole).

Lista întreprinzătorilor economici

 

AUGUSTIN SRL

NTM SILVA SRL

NEGREA TRANSCOM SRL

CARBONIFERA SA

ANDEDU SRL

SEDA INVEST SRL

ORANGE ROMANIA SA

DAREX SRL

FARMACIA THEA SRL

LEXNEL SRL

FOREX SRL

GARMIR SRL

LA TEI SRL

VALEA FENISULUI SRL

După cum se poate observa și în tabel, la nivelul comunei Augustin, funcționează un număr de 12 societăți cu răspundere limitată și filialele a 2 sociețăți pe acțiuni. De asemenea, mai există și un număr de 6 persoane fizice autorizare.