Pe parcursul perioadei 2010 – 2013, în comuna Augustin s-a păstrat același număr de unități școlare. La finalul anului 2013, conform proiectelor în dezfășurare, ar trebui să existe o nouă unitate școlară, modernă. Importanța numărului unităților școlare se regăsește în capacitatea acestora de a putea susține numărul celor înscriși în programul de studii și a le oferi accesibilitate mai ușoară la învățământ din punct de vedere al distanței pe care elevii trebuie să o parcurgă.

La nivelul comunei Augustin din județul Brașov, cel mai mare număr de elevi înscriși în programul de învățământ primar, a fost înregistrat în anul 2012, învățământul gimnazial, înregistrând cel mai mic număr de elevi, în același an. Per total, după cum se observă și în grafic, există un trend ascendent la nivelul comunei care indică faptul că tot mai multi tineri din comuna Augustin sunt înscriși într-o formă de învățământ specifică grupei de vârstă din care fac parte.

La majoritatea formelor de învățământ din comuna Augustin, numărul personalului a oscilat pe parcursul perioadei 2010 – 2013. Învățământul gimnazial precum și învățământul primar, au înregistrat o scădere a numărului personalului didactil în anul 2013, față de anul 2012.

Numărul sălilor de clasă din unitățile de învățământ din comuna Augustin, au înregistrat diminuări pe parcursul perioadei 2010 – 2013. Acestea au scăzut cu 36,36% în anul 2013, față de numărul inițial din anul 2010. Numărul claselor care sunt puse la dispoziția  activităților didactice, este foarte esențial ținând cont că statisticile indică un trend ascendent al numărului tinerilor înscriși în programele de învățământ.

Conform cifrelor din grafic, nu există o rată de 100% de promovare a elevilor la nivelul comunei Augustin ținând cont că aceștia sunt puțini numeric. Este recomandat      promovarea importanței educației în privința viitoarei dezvoltări a comunei, cât și dezvoltării persoanele a tinerilor. Ținând cont că există doar o unitate de învățământ în comună, aceasta trebuie să își asume responsabilitatea de a oferi elevilor servicii educaționale cât mai bune, pentru a le oferi oportunități.

Numărul înregistrat al echipamentelor informatice din unitățile de învățământ a comunei Augustin, a înregistrat o scădere drastică în anul 2012, cu 0,75% mai puțin decât în anul 2011. Era informațională oferă acces la majoritatea datelor necesare de care au tinerii nevoie, iar majoritatea activităților în ziua de azi, implică folosirea acestor echipamente pentru a ușura munca. Dacă tinerii nu au acces la calculatoare, aceștia nu vor învăța să le folosească și vor avea un dezavantaj major în fața celorlați când își vor face intrarea pe piața muncii.